Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Słupsk

Wystawa o Związku Polaków w Niemczech w Słupsku

W dniu 27 czerwca br. IPN Gdańsk w partnerstwie z Centrum Krwiodawstwa i Młodzieżowym Domem Kultury w Słupsku otworzył wystawę pt. “Jesteśmy Polakami. Związek Polaków w Niemczech.” , którą można oglądać na Starym Rynku w Słupsku. Członkowie Oddziału w Słupsku Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” licznie uczestniczyli w otwarciu wystawy.