Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Walne Zebranie Oddziału w Szczecinku

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia dnia 9 lipca 2021 r.  o  godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Oddziału w Szczecinku. Zebranie odbędzie się w siedzibie Oddziału przy ul. Armii Krajowej 29. Tekst uchwały zwołującej Walne Zebranie poniżej.