Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Nowe władze Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

W dniu 23 maja 2023 r., w Wiknie odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Podczas obrad zgromadzeni Delegaci rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z minionej kadencji oraz udzielili jej członkom absolutorium.

W wyniku głosowania Delegaci Zwyczajnego Walnego Zebrania wybrali następujące osoby do władz naczelnych Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

Rada Nadzorcza Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Sławomir Józefiak
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Sutowicz
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Marcin Sychowski
Sekretarz Rady Nadzorczej – Anna Rybak
Członek Rady Nadzorczej – Jan Juszczak
Członek Rady Nadzorczej – Tomasz Nakielski

W dniu 23 maja 2023 r. został powołany Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w następującym składzie:

Prezes Zarządu – Kamil Sulej
Członek Zarządu – Mateusz Gawroński
Członek Zarządu – Estera Ryczek
Członek Zarządu – Marcin Sułek
Członek Zarządu – Mateusz Zbróg