Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Laureaci XXXV Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

ks. kan. Piotr Grabowski

Ks. Piotr Grabowski jest kapłanem diec. Zielonogórsko-gorzowskiej. W promowanych przez niego inicjatywach formacyjnych realizuje wartości wyrażone w Pięciu Prawdach Polaków.
Urodził się w 1961 roku, święcenia kapłańskie otrzymał 25.05.1986 roku, aktualnie jest proboszczem w parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Ośnie Lubuskim. Na pierwszym planie działalności na polu troski o dziedzictwo narodowe wysuwają się inicjatywy poświęcone pamięci historycznej Ziem Zachodnich a zwłaszcza historii polskiej organizacji kościelnej na środkowym Nadodrzu. Od 2011 roku organizuje coroczne sesje popularno-naukowe pt. „Colloquia Lubuskie”, na którym spotykają się naukowcy z różnych dziedzin wiedzy z referatami dot. historii regionalnej organizacji kościelnej.
Troska o pamięć historyczną przejawia się również poprzez organizowanie dorocznej pielgrzymki z Ośna Lubuskiego do sanktuarium maryjnego w Górzycy, utworzenie parafialnego Stowarzyszenia „Bractwo św. Jakuba Apostoła” oraz współzałożenie Towarzystwa Patriotycznego „Szczerbiec”. W kościele parafialnym, z inicjatywy ks. Piotra, umieszczono również tablice upamiętniające 100-lecie Odzyskania Nieodległości oraz ku czci Żołnierzy Niezłomnych.

 

 

 

Zbigniew Has

Porucznik Zbigniew Has ps. „Wilczek” urodził się 22.12.1931 roku na Wołyniu. W trakcie II Wojny Światowej był świadkiem rzezi wołyńskiej. W latach 1945-47 służył w szeregach Zrzeszenia „WiN” jako łącznik, zwiadowca, oraz kolporter prasy i amunicji. Jako starszy strzelec brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych przeciwko aparatowi bezpieczeństwa PRL. W 1947 roku, wraz z rodziną, udał się na Dolny Śląsk, a po zakończeniu edukacji w 1951 zamieszkał w Słupsku. W okresie Stanu Wojennego pomagał rodzinom osób internowanych. Swoją działalność konspiracyjną skutecznie ukrywał aż do późnych lat 90.
Jest członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Światowego Związku Żołnierzy AK. Jest również współzałożycielem koła terenowego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów w Słupsku. Z jego inicjatywy powstał na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku Krzyż Wołyński, ufundował tablice upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych” oraz 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Czynnie współpracuje z Jednostkami Wojskowymi w Słupsku, środowiskami kombatanckimi, kibicowskimi i katolickimi.

 

 

 

 

 

Wojciech Lizak

Prawnik, historyk, historyk sztuki. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1974 roku mieszka w Szczecinie. W latach 1981-89 był działaczem opozycji antykomunistycznej. Represjonowany i pozbawiony wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W podziemiu opublikował m.in. „Węgry 1956” i „Polacy w ZSRR w latach 1918-1939”. Był współpracownikiem prasy konspiracyjnej („Obraz”) i opozycyjnej („Res Publica” i „Tygodnik Powszechny”).
Doktorat obronił w roku 1986.
Wojciech Lizak jest laureatem opozycyjnej Nagrody im. A. Bocheńskiego za publikacje na temat polskiego stalinizmu i redakcji „Res Publiki” za opracowanie dotyczące represji na Polakach w ZSRR.
Jest współtwórcą wolnych mediów w Szczecinie: Katolickiego Radia AS i Prywatnej Telewizji Morze (1991-93) jak również radnym pierwszej kadencji Rady Miasta.
Konsekwentnie walczył z komunistycznymi przekłamaniami przywracając należną rangę w historii Szczecina i Pomorza Zachodniego kierunkowi polskiej Myśli Zachodniej, której przedstawicielem był również ks. Bolesław Domański.