Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Instytut KNS

ABC Społecznej Krucjaty Miłości – Współczuj w cierpieniu

Zapraszamy do wysłuchania katechezy ks. dr. Marka Żejmy dotyczącej punktu ABC Społecznej Krucjaty Miłości, który brzmi „Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem”.

Po katechezie, w tym samym nagraniu, rozmowa z Anną Starzonek, pielęgniarką Oddziału Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej.

Zapraszamy!