Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

100. rocznica urodzin Jana Pawła II

Dziś, 18 maja, mija 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły, który 16 października 1978 r. został  264. papieżem przyjmując imiona Jan  Paweł II.  W trakcie pontyfikatu trwającego 26 lat  odwiedził 129 krajów, ogłosił 1340 błogosławionych i 483  świętych. Ogłosił także niezwykle ważne dla  Kościoła dokumenty, w tym 14 encyklik. Odszedł do Domu Ojca 2 kwietnia 2005 r.  w opinii świętości, czego wyrazem była bardzo szybka beatyfikacja  (1 maja 2011 r.), a następnie kanonizacja ( 27 kwietnia 2014 r. ).  Z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, emerytowany papież Benedykt XVI napisał osobisty lis, który został uroczyście odczytany w Pałacu Arcybiskupów Krakowskich. https://diecezja.pl/aktualnosci/historyczny-list-papieza-benedykta-xvi-z-okazji-100-rocznicy-urodzin-sw-jana-pawla-ii/ .  Nasze civitasowskie  środowisko z wielką radością wspomina każde wydarzenie, w którym mieliśmy okazję spotkać się z Ojcem  Świętym Janem Pawłem II, a szczególnie pielgrzymkę z 1994 r., podczas której skierował do nas słowa zarazem aprobaty i posłannictwa: „Budujcie Civitas Christiana”. Te słowa były i są dla nas rodzajem testamentu, który mamy wypełniać każdego dnia w naszej działalności.