Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Zmarł Pan Tadeusz Błaszczak, laureat IX edycji Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża

Zmarł Pan Tadeusz Błaszczak, laureat Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża, prezes PSD w Szczecinku, społecznik, a także członek szczecineckiego Oddziału „Civitas Christiana”.  O takich, jak śp. Pan Tadeusz Błaszczak zwykło się mówić: wyjątkowy, niepowtarzalny, człowiek legenda, zasłużony dla lokalnej społeczności. Do tych określeń należy dodać, że przede wszystkim głęboko wierzący.

Pan Tadeusz swoje chrześcijaństwo  pojmował jako zadanie służenia bliźniemu, co czynił niosąc przez wiele lat posługę pomocy chorym na cukrzycę, najpierw od 1994 r. jako członek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, a dwa lata później jako   wiceprezes Powiatowego Zarządu PSD w Szczecinku, by ostatecznie od 1998 r. kierować jego pracą jako Prezes.   Przez te wszystkie lata udzielano w naszym mieście chorym na cukrzycę wielorakiej pomocy poprzez organizowanie wielu inicjatyw, jak choćby organizowanie tzw. białych sobót  czy niedziel, lub  uruchomienie  punktu badań poziomu cukru we krwi.  Pan Tadeusz Błaszczak był pomysłodawcą wybudowania stacji św. Łukasza , patrona diabetyków na terenie Szczecineckiej Kalwarii przy kościele pw. Św. Rozalii w Szczecinku. Poświęcenie stacji miało miejsce w 2004 r. To dzięki staraniom Pana Tadeusza wszystkie uroczystości diabetyków rozpoczynały się od Mszy św., a w czerwcu każdego roku członkowie Stowarzyszenia nawiedzali Licheńskie i Jasnogórskie Sanktuarium  Matki Bożej. Pan Tadeusz Błaszczak nie tylko pamiętał o chorych, cierpiących, ale jako syn żołnierza Armii Krajowej swoją postawą propagował patriotyzm i pamięć o tych, którzy poświecili życie dla ojczyzny.  Był członkiem  Środowiska 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Koszalinie, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa.  Z jego inicjatywy i przy jego pomocy został ufundowany w Szczecinku obelisk płk. Kazimierza Bąbińskiego.

O tym jak ważną rolę odgrywał Pan Tadeusz Błaszczak   w lokalnym środowisku świadczą jego liczne odznaczenia. Za swoją działalność na rzecz miasta   otrzymał  Odznakę Honorową „Zasłużony dla Miasta Szczecinka”. Kolejny raz został dostrzeżony przez władze miasta w roku 2010 i uhonorowany tytułem „Wolontariusza Roku”. Jego ofiarna praca, poświęcenie i zaangażowanie na rzecz ludzi chorych było docenione przez Polskie  Stowarzyszenie Diabetyków, które wielokrotnie odznaczało Pana Tadeusza wieloma odznakami i dyplomami. Do najważniejszych należy otrzymana w 2010 r. prestiżowa nagroda – „Kryształowy Koliber”. W 2011 r.  otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego  za zasługi dla zasłużonych na rzecz  województwa. Natomiast w 2017 r.  otrzymał Nagrodę im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z nadziei”.  Laureatami nagrody są ludzie otwarci na drugiego człowieka, gotowi do służby innym, szerzący  wokół siebie dzieła miłosierdzia. Takim właśnie człowiekiem był śp. Pan Tadeusz.

Dla naszego civitasowskiego środowiska śmierć Pana Tadeusza w ludzkim wymiarze jest wielką stratą, jednakże jako ludzie wierzący ufamy, że łączy nas Jeden Bóg, jedna wiara w Świętych Obcowanie, która jest nadal łącznością duchową, choć inną niż ziemska.   Świeć Panie nad Jego duszą!