Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Zdalny Tydzień Biblijny

 

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od lat było inicjatorem różnych  wydarzeń wpisujących się w Tydzień Biblijny. Niestety pandemia „zablokowała” nasze tegoroczne plany. Mogliśmy tylko spotkać się zdalnie na rozważaniu Słowa Bożego lub przygotować wcześniej nagrane rozważania, do odsłuchania których zapraszamy pod poniższymi linkami.

W ramach Tygodnia Biblijnego zdalne spotkanie Kręgu Biblijnego odbyło się 12 kwietnia w Szczecinku.  Mottem przewodnim  XIII Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35).  Zachęcamy do pochylenia się nad Pismem Świętym w tych wyjątkowych dniach.

 

Przypomnijmy sobie 3 katechezy wygłoszone przez ks. dr. Tomasza Tomaszewskiego, które dotyczyły zakresu XXV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej – Ewangelii wg Św. Jana.