Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

XV Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” wręczone

Biskup Senior Edward Dajczak, Małgorzata Jeżewska-Springer oraz Joanna Janusiak zostali tegorocznymi laureatami XV Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 15 października 2023 roku w Filharmonii Koszalińskiej.

Gala XV Nagrody im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża została zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Kurię Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Jako pierwszą nagrodzono Joannę Janusiak ze Słupska, która na co dzień pracuje jako nauczycielka języka polskiego w V Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa Herberta w Słupsku. Polonistka inicjuje i angażuje się w wiele działań społecznych mających na celu kształtowanie młodego pokolenia w duchu chrześcijańskim. Od wielu lat jest mocno zaangażowana w działalność Rodzin Ponarskich, kultywując pamięć o Polakach pomordowanych w latach 1941-1944 w podwileńskich Ponarach.

Laudację na cześć laureatki wygłosił dr Wojciech Gajewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Słupska, który od wielu lat współpracuje z Joanną Janusiak w ramach wielu edukacyjnych projektów.

Drugą, równorzędną nagrodę otrzymała Małgorzata Jeżewska-Springer z Miastka. Nieprzerwanie od dwóch dekad jest przewodniczącą miasteckiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. W ramach działalności organizowała pomoc dla chorych i potrzebujących dzieci, wydarzenia kulturalne i artystyczne, kształtując pozytywne wartości patriotyczne i chrześcijańskie (m.in. Dni Kultury Chrześcijańskiej).

Bogaty życiorys Małgorzaty Jeżewskiej – Springer przybliżył ks. infułat Dariusz Jastrząb, proboszcz parafii pw. Wspomożenia Wiernych w Miastku.

Ostatnim wyróżnionym laureatem, dla którego laudację wygłosił ks. Wacław Grądalski – kustosz sanktuarium maryjnego w Skrzatuszu, był bp senior Edward Dajczak, który otrzymał statuetkę „za kontynuację i rozwój dzieła ks. kard. nom. Ignacego Jeża”. Przyjmując statuetkę, biskup senior wspomniał kard. Jeża, z którym połączyła go miłość do diecezji. Na scenie bp Dajczak przypomniał deklarację, że obejmując urząd w Koszalinie, zamierzał tu pozostać do końca.

Dodatkową nagrodą, przyznaną przez bp. Zbigniewa Zielińskiego, w imieniu środowiska duchownych z diecezji, uhonorowano s. Romanę – felicjankę pracującą w Domu Księży Emerytów w Kołobrzegu.

W części artystycznej gali goście mieli okazję wysłuchać kantaty „Dekalog” kompozycji Igora Jankowskiego w wykonaniu zespołu kameralnego, tenora – Macieja Naczka oraz koszalińskich chórów.

Nagroda im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” przyznawana jest od 15 lat osobom fizycznym oraz instytucjom w uznaniu ich działalności społeczno-kulturalnej i charytatywnej.

Zapis transmisji z Gali można obejrzeć na kanale YouTube Civitas Christiana TV, a fotorelację oraz reportaż wideo opublikowany jest na e-civitas.pl. Autor zdjęć – Marta Karpińska (Centrum Medialne Civitas Christiana)