Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Zmarł prof. Andrzej Cwojdziński

Ze smutkiem przyjęliśmy informację, że dnia 23 marca 2022 roku, w wieku 94 lat, prof. Andrzej Cwojdziński odszedł do domu Ojca.

Urodzony 25 stycznia 1928 w Jaworznie. Od 1947 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie pod kierunkiem Artura Malawskiego – dyrygenturę (dyplom w 1953) oraz kompozycję (dyplom w 1955). W wieku 21 lat ożenił się z Gabrielą Goślińską. Już w 1948 rozpoczął pracę jako chórzysta, a następnie asystent dyrygenta i dyrygent chóru Filharmonii Krakowskiej. W latach 1955-57 był asystentem dyrygenta w Filharmonii Łódzkiej, następnie objął funkcje dyrektora, dyrygenta i kierownika artystycznego Filharmonii Lubelskiej, które pełnił do 1963 z którą odnosił liczne sukcesy. W 1964 został dyrektorem i kierownikiem artystycznym najpierw Koszalińskiej Orkiestry Symfonicznej a następnie Filharmonii w Koszalinie, którą kierował do 1979. To niezwykłe wydarzenie: przejście od orkiestry symfonicznej do filharmonii miało wielki wpływ na rozwój koszalińskiego środowiska muzycznego. To właśnie Andrzejowi Cwojdzińskiemu, jego staraniom, talentowi organizacyjnemu, dyrygenckiemu i kompozytorskiemu, miasto i cały region środkowopomorski zawdzięczają.  Był jednocześnie jednym z pomysłodawców i kierownikiem artystycznym Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku (1967-99) oraz Kołobrzeskich Wieczorów Wiolonczelowych (1972-80). Kilkakrotnie sprawował kierownictwo Światowego Festiwalu Chórów Polonijnych w Koszalinie oraz Koszalińskich Koncertów Organowych. Jako dyrygent występował gościnnie w ZSRR, NRD, Czechosłowacji, Bułgarii, Rumunii, Jugosławii i na Węgrzech.

Pracę pedagogiczną rozpoczął podczas studiów, będąc w latach 1951-53 wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie, a w latach 1960-62 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1991-99 piastował funkcję profesora w Akademii Muzycznej w Gdańsku i w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Słupsku.

Andrzej Cwojdziński prowadził bardzo aktywną działalność społeczną. Był członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich. W 2011 na Ogólnopolskim Konkursie Kompozycji Religijnych „Vox Basilicae Calissiensis” w Kaliszu uzyskał III nagrodę za utwór „Boże narodziny” (2011).

Za zasługi w rozwoju kultury otrzymał wiele nagród i odznaczeń regionalnych (w Lublinie, Koszalinie i Słupsku) oraz ogólnopolskich: Nagroda Ministra Kultury i Sztuki II stopnia za całokształt działalności (1977) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1983). W 1988 został uhonorowany medalem „Pro ecclesia et pontifice” oraz nagrodą im. Księdza Bolesława Domańskiego za wybitne osiągnięcia twórcze.

Jego kompozycje są znane i cenione. Ma znaczące miejsce w polskiej literaturze muzycznej XX w. Jego bogaty dorobek jest przedmiotem nauczania w polskich szkołach muzycznych a Szkoła Muzyczna w Tomaszowie Lubelskim uznała go za swego patrona. To jeden z najbardziej znanych i docenianych mieszkańców Koszalina. Biogram Andrzeja Cwojdzińskiego znajduje się zarówno w Encyklopedii Powszechnej jak i Encyklopedii Muzycznej.

Był laureatem dwóch Nagród Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”: im. ks. dr. Bolesława Domańskiego oraz im. kard. nom. Ignacego Jeża.