Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Sejmik Rodzinny

Wykład Abp Celestino Migliore dla uczestników XXVII Sejmiku Rodzinnego

Koszalin, 5 listopada 2010 r.

Serdecznie pozdrawiam Księdza Biskupa Edwarda Dajczaka i dziękuję mu za zaproszenie. Chcę równocześnie pogratulować jemu samemu i wszystkim organizatorom Sejmiku Rodzinnego, szczególnie „Civitas Christiana”.

Nie ma potrzeby nikogo przekonywać, bo wszyscy to widzą, że bioetyka i biotechnologia są zagadnieniami dwudziestego pierwszego wieku, który niedawno się zaczął. W ciągu siedmiu lat spędzonych przy ONZ w Nowym Jorku nie widziałem nigdy tak przepełnionych auli, jak podczas debaty nad klonowaniem człowieka, w latach 2003 i 2004. Pilność i stopień zaangażowania, jak też jakość dyskusji nie pozostawiały wątpliwości, że jest to wiek przełomowy dla bioetyki.

Temat naszego sympozjum to „Rodzina niosąca życie” w Polsce i w Europie.