Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Sejmik Rodzinny

K.Socha Niektóre aspekty funkcjonowania rodziny na Pomorzu Środkowym

dr Krzysztof Socha
PBRiS GRYFEKS s.c.

Komunikat badawczy
Niektóre aspekty funkcjonowania rodziny na obszarze Pomorza Środkowego – na podstawie badań empirycznych.

Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa – twierdzili, nie bez racji, klasycy minionego systemu. Sprawujący wówczas władzę w Polsce i w całym tym bloku ustrojowym czynili jednak wszystko by zniszczyć lub chociaż znacząco osłabić najważniejsze spośród relacji wewnątrz rodzin. Kiedy jednak, przeszło dwadzieścia lat temu, rodziny polskie ponownie otrzymały (niektóre po raz pierwszy) szanse na odwrócenie złych tendencji, nie każda z nich sobie z tymi szansami w kolejnych latach poradziła.