Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Wspomnienie o Tomaszu Katafiaszu

 

W ubiegły piątek, 9.04.2021 roku,  pożegnaliśmy dr. Tomasza Katafiasza, z którym współpracowaliśmy jako Stowarzyszenie. Uczestniczył w naszych spotkaniach, dyskusjach, wykładach, prelekcjach. Jako wierny Kościoła katolickiego brał udział w pracach II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

Przez lata pracował w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku – potem Pomorskiej Akademii Pedagogicznej i Akademii Pomorskiej. W Koszalinie zostały zapamiętane jego inicjatywy w naszym Muzeum.

T. Katafiasz był wieloletnim prezesem słupskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego. Jako harcmistrz angażował się w pracę Hufca ZHP Ziemi Słupskiej.

Wniósł swój wkład w powstanie pomnika „Drogi do Wolności” zlokalizowanego przy wejściu na teren Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej na Górze Chełmskiej – ufundowanego przez „Civitas Christiana” a poświęconego żołnierzom – powstańcom listopadowym, którzy, internowani przez Prusaków, budowali drogę z Koszalina do Sianowa. Uroczystość odsłonięcia obelisku miała miejsce 29 XI 2005 r., w 175. rocznicę wybuchu Powstania Listopadowego.

T. Katafiasz już od lat dziewięćdziesiątych XX w., w piśmiennictwie naukowym i na łamach prasy, poruszał koszaliński wątek powstańczych losów. Był znawcą historii XIX w., a w szczególności epoki napoleońskiej – cenionym historykiem wojskowości.

L.Laskowski