Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

ostatnie dni rejestracji do OKWB

Niewiele czasu zostało, żeby zgłosić się do tegorocznej edycji konkursu biblijnego organizowanego przez Civitas Christiana i powalczyć o indeksy wyższych uczelni.

Tylko do 24 lutego szkoły mogą zgłaszać swoich kandydatów do tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej organizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.

– To konkurs, który otwiera głowę i serce na słowo Boże. Jak przyznają sami uczestnicy, wiedza, która zdobywają, nie pozostawia ich obojętnymi. To szansa i zaproszenie – przyznaje Łukasz Suchanowski, koordynator diecezjalny wydarzenia.

Eliminacje przebiegają w trzech etapach: szkolnym, diecezjalnym i ogólnopolskim.

Ostatni dzwonek przed OKWB

Obok rywalizacji konkursowej młodym proponuje się dodatkowo warsztaty biblijne, nabożeństwa Bożego Słowa i spotkania z ludźmi, którzy swoim działaniem dają świadectwo, że Biblia jest księgą życia.

– Wielu katolików ma słabą styczność z Pismem Świętym. Chcemy tworzyć na bazie tego konkursu wspólnotę uczestników, budować nową jakość – dodaje Ł. Suchanowski.

W tym roku uczestnicy zmierzą się z Księgą Powtórzonego Prawa i Listem do Hebrajczyków. Pytania konkursowe nie są łatwe, ale jest o co powalczyć. Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na nich również atrakcyjne nagrody, w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe.

Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 24 lutego 2023 r. drogą elektroniczną. Rejestracji szkół mogą dokonać katecheci za pośrednictwem formularza on-line lub skontaktować się z koordynatorem diecezjalnym konkursu.

Najlepsi wyłonieni podczas etapów szkolnych zmierzą się w etapie diecezjalnym 20 kwietnia, który pozwoli wyłonić reprezentantów diecezji w zmaganiach ogólnopolskich.

Gość Niedzielny (p. Karolina Pawłowska) https://koszalin.gosc.pl/doc/8066830.Ostatni-dzwonek-przed-OKWB?fbclid=IwAR02G7klIWp42M7E3yAaDbu10r9vFH4SV_JPhGtTU2RkXIHC4hhkxHlxi-w