Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Poczuj Radość Ewangelii – nowa edycja konkursu OKWB 2022/2023

Jeżeli jesteś uczniem szkoły ponadpodstawowej, to zapraszamy Cię do udziału w 27. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej.

Tegoroczny zakres tematyczny obejmuje Księgę Powtórzonego Prawa oraz List do Hebrajczyków.  Lektura ta, ukaże uczestnikom konkursu wartość Słowa Bożego w pogłębianiu wiary. Pozwoli w nowym blasku dostrzec testamentalne mowy Mojżesza, które znajdują swoje wypełnienie w tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa. Wczytanie się w te reści przyczyni się do rozwoju życia duchowego i zachęci młodych ludzi do realizacji Bożych zamysłów
na drodze świętości.

Każdego roku na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” do lektury Pisma Świętego odpowiada niemal 30 000 uczniów z prawie 1,5 tys. szkół ponadpodstawowych. Konkurs przeprowadzany jest w trzech etapach: -szkolnym online (8 – 9.03.2023 r.),

-diecezjalnym (20.04.2023 r.),

-ogólnopolskim (5 – 6.06.2023 r.) w Niepokalanowie.

Zgłoszenia szkół ponadpodstawowych odbywają się poprzez stronę internetową: www.okwb.pl. Rejestracji placówek mogą dokonać katecheci, w terminie od 5 września 2022 r. do 24 lutego 2023 r.

Najlepsi mają szansę na podjęcie studiów w trybie dziennym (bez egzaminów wstępnych) w wielu renomowanych uczelniach wyższych, na kilkunastu kierunkach kształcenia. Czekają na Was również atrakcyjne nagrody,
w tym zagraniczne pielgrzymki i cenne upominki rzeczowe. Nie zapominajmy jednak, iż największą wygraną
jest spotkanie z żywym Słowem Bożym i ludźmi, którzy uczynili je swoim życiowym drogowskazem.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie! Więcej informacji: www.okwb.pl