Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin

„Niedokończone Msze Wołyńskie” w Koszalinie

8 marca 2023 r., o godz. 17:00, w siedzibie Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” odbędzie się konferencja oraz promocja książki „Niedokończone Msze wołyńskie”, wydanej przez Stowarzyszenie Fidei Defensor.

Gościem specjalnym spotkania będzie ks. prof. Józef Marecki, historyk, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.

W książce tej znalazł się wywiad z Księdzem Profesorem, który zajmuje się m.in. kwestią mordowania przez ukraińskich nacjonalistów na Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich osób duchownych i zakonnych obrządku łacińskiego.

W spotkaniu dotyczącym przebiegu i skali ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów weźmie udział także prof. Czesław Partacz z Katedry Bezpieczeństwa i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskie. Będzie także możliwość otrzymania książki „Niedokończone Msze wołyńskie”.

Serdecznie zapraszamy!