Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Gryfice

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Gryficach

Dnia 1 marca odbyło się spotkanie członkowskie  KS „Civitas Christiana” Oddział w Gryficach. Mieliśmy okazję gościć państwo Halinę i Włodzimierza Antczaków. Podzielili się oni swoją działalnością na terenie Rewala, w  ramach Stowarzyszenia Aktywni Kulturalnie.  Przedstawili zebranym  członkom naszego stowarzyszenia fragmenty musicalu ”EMAUS”, który przygotowali wraz z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Rewalu. Zachęceni ciekawą propozycją postanowiliśmy państwa Antczaków wraz z aktorami zaprosić do naszej parafii , aby zaprezentowali musical w kościele pw. NSPJ.  Termin ustalono  przy aprobacie Ks. Proboszcza na dzień 23 kwietnia (niedziela).

Po spotkaniu udaliśmy się na Mszę Świętą w intencji Żołnierzy Wyklętych. Eucharystię sprawował ks. Prałat Andrzej Steckiewicz i ks. wikary Marek Mnich. We Mszy Świętej uczestniczyły  poczty sztandarowe : KS „ Civitas Christiana”, NZZS „Solidarność” w Gryficach oraz Nadleśnictwa Gryficach.    Homilię wygłosił ks. Proboszcz Andrzej Steckiewicz. Podkreślił On w niej  ogromną rolę Żołnierzy Niezłomnych, którym należy się pamięć i cześć. Mówił też o wolności, o którą należy zawsze zabiegać i się troszczyć.                   Modlitwę wiernych przygotowaną specjalnie do okoliczności odczytali p. Katarzyna Dyczyńska i Grzegorz Burcza.

                                                                     

Na zakończenie Eucharystii p. Alicja Czerwińska , członkini naszego Stowarzyszenia przedstawiła wiersz własnego autorstwa .

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Żołnierze Wyklęci!
Chcieliście niepodległości,
Chcieliście wolności,
Chcieliście ochraniać
Nasz piękny Polski Dom.
Ta walka, ten bunt
Nasączona była groźbą
Zabić, zniszczyć
Żołnierskich marzeń trud!
Ginęliście!
Krwią Waszą Polska ziemia jest przesiąknięta.
My Tym Żołnierzom hołd składamy!
My o Tych Żołnierzach pamiętamy!
Te Wasze groby nieznane,
Niech Pan Bóg dostrzega I niech Wam błogosławi.

Następnie odśpiewaliśmy pieśń „ Boże coś Polskę”. W Eucharystii wziął udział poczet sztandarowy Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”. Złożono też kwiaty przed tablicą upamiętniającą ofiary Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Gryficach.

fot. Katarzyna Dyczyńska