Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Koszalin

„Niedokończone Msze Wołyńskie” w Koszalinie

8 marca 2023 roku odbyła się konferencja „Niedokończone msze wołyńskie” zorganizowana  przez Stowarzyszenie Fidei Defensor oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Gościem specjalnym spotkania był ks. prof. Józef Marecki, historyk, kierownik Katedry Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie, członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej.
W spotkaniu dotyczącym przebiegu i skali ludobójstwa dokonanego na Polakach na Wołyniu i Kresach Południowo – Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów wziął udział  prof. Czesław Partacz z Katedry Bezpieczeństwa i Stosunków Międzynarodowych Politechniki Koszalińskiej. Po ciekawym spotkaniu była możliwość otrzymania książki „Niedokończone Msze wołyńskie”.