Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Instytut KNS

Pracuj rzetelnie! – ABC Społecznej Krucjaty Miłości

Ósmy punkt ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego brzmi: „Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich”.

Swoje refleksje na ten temat przekazują nam ks. dr Dariusz Jastrząb oraz Jacek Krakowiak. Zapraszamy do obejrzenia lub wysłuchania!