Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Instytut Katolickiej Nauki Społecznej Instytut KNS

zaproszenie na Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej!

Zaproszenie na Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej:

Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej to przestrzeń do rozmowy na najważniejsze tematy, platforma wymiany myśli ludzi zatroskanych o dobro wspólne. To również ciekawe i aktualne zagadnienia, debaty specjalistów z różnych dziedzin, integracja środowisk oraz wymiana doświadczeń, a także przestrzeń w której biznes, gospodarka, kwestie społeczne i polityczne stykają się z Ewangelią i etyką. Festiwal jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, aby nauka społeczna Kościoła była żywo obecna w otaczającym nas świecie. Głównym celem Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach edukacji i ekonomii społecznej.

 

Data: 28-30.09.2023r. czwartek-sobota

Miejsce: Sound Garden Hotel, ul. Żwirki i Wigury 18, Warszawa

Rejestracja: www.festiwalkns.pl
(w przypadku problemów kontakt z osobą z Regionu: Łukasz Suchanowski- 693 884 261)