Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Słupsk

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

W Słupsku 13 grudnia 2021 roku  odbyło się zapalenie światła wolności, którego celem jest upamiętnienie ofiar stanu wojennego, którego wprowadzono 13 grudnia 1981 roku decyzją Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Zapalono znicze, rozwieszono tablice i wspólnie się modlono pod siedzibą Zarząd Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność”.

Organizatorami akcji było Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” – Oddział w Słupsku, Fundacja Prodire oraz Fundacja „Lex Humana”.