Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Tytuł Honorowego Obywatela Koszalina dla Gabrieli i Andrzeja Cwojdzińskich?

Powstał Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej, który rozpoczął zbiórkę podpisów pod projektem Uchwały o nadaniu  tytułów Honorowego Obywatela Koszalina Gabrieli i Andrzejowi Cwojdzińskim.  Komitet jest inicjatywą ponadpolityczną i składa się z mieszkańców miasta, przedstawicieli koszalińskich środowisk twórczych i intelektualnych: prof. Bogdan Narloch ( organista, dyrektor Festiwalu Organowego), dyr. Robert Wasilewski (Filharmonia Koszalińska, ks. Henryk Romanik (proboszcz parafii katedralnej), Marcin Sychowski (Civitas Christiana)), red. Beata Górecka Młyńczak (Polskie Radio Koszalin), dyr.  Anna Załucka (Zespół Państwowych Szkół Muzycznych), Wojciech Bałdys (Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków), Marek Bohuszewicz (Civitas Christiana), Ryszard Soroko (KIK). Pełnomocnikiem Komitetu jest dyr. Ryszard Pilich (przewodniczący Zarządu O.O szczecińsko-koszalińskiego „Civitas Christiana”). Do Komitetu napływa poparcie  inicjatywy ważnych środowisk kultury  z całego Pomorza.

Podpisy popierające projekt można złożyć w siedzibie Civitas Christiana, Filharmonii Koszalińskiej oraz Szkole Muzycznej. Zbiórka podpisów będzie również przeprowadzana przed koszalińskimi kościołami w kolejne niedziele 18 i 25 października.

Prosimy o zgłoszenia do pomocy  przy zbiórce podpisów.