Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Koszalin

Życie za cenę śmierci z budżetu Koszalina?

W dniu dzisiejszym Rada Miasta Koszalina podjęła uchwałę o finansowaniu, w wysokości 300.000 zł, wsparcia dla programu dofinansowania zabiegów zapłodnienia metodą in vitro.  Przy 15 głosach „za”, 4 „przeciw” i 2 wstrzymujących się, Rada zaakceptowała, sprzeczną z etyką katolicką,  metodę która bardzo często doprowadza do zapłodnienia, za cenę śmierci wielu innych dzieci we wczesnej fazie ich rozwoju. Warto odnotować tylko jeden głos, radnego Artura Wiśniewskiego, który uwzględniał wątpliwości etyczne jakie podnoszone są wobec metody in vitro.  ZA dofinansowaniem zabiegów głosowali radne i radni: Chałat, Czarkowska, Grygorcewicz, Kaczmarek, Kościńska, Kowalik, Kuriata, Papiernik, Rainholz, Sendlewski, Tałaj, Tiece, Urbanek; WSTRZYMALI się: Bernacki, Jakubowski;  PRZECIW:  Janczewski, Mętlewicz, Skórka, Wiśniewski.