Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Koszalin

Zmarł ks. prałat Kazimierz Bednarski

7 lutego 2021 roku w Koszalinie zmarł, przeżywszy 74 lata, ks. Kazimierz Bednarski – wieloletni proboszcz parafii pw. Ducha Świętego w Koszalinie, laureat Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks dra Bolesława Domańskiego.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Kazimierza Bednarskiego odbędą się w piątek 12 lutego w Koszalinie.

  • 10.00 – wystawienie trumny z ciałem w kościele pw. Ducha Świętego i modlitwy przy zmarłym
  • 11.00 – Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bp. Edwarda Dajczaka.

Po Mszy św. ok. godz. 12.30 dalszy ciąg uroczystości na cmentarzu komunalnym w Koszalinie. Ciało śp. ks. prał. Kazimierza Bednarskiego spocznie w kwaterze kapłańskiej niedaleko kaplicy.

Uroczystości odbędą się w reżimie sanitarnym, tzn. że do kościoła może wejść około 100 osób. Msza będzie transmitowana przez Dobre Media i TV Max Koszalin. Na samym cmentarzu nie ma ograniczeń co do liczby osób.

_________________________________

Ks. Kazimierz Bednarski urodził się 10 marca 1948 roku we wsi Kruplin, w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Nowej Brzeźnicy (archidiecezja częstochowska). Ukończył liceum pedagogiczne i został nauczycielem. Po roku pracy w 1967 roku wstąpił do Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie. W lutym 1971 roku, z powodu choroby, przerwał studia seminaryjne i podjął pracę jako nauczyciel. W 1974 roku został przyjęty do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej w Gościkowie-Paradyżu. Został wyświęcony na prezbitera przez bp. Ignacego Jeża 9 maja 1976 roku w kościele pw. Narodzenia NMP w Białogardzie. 1 czerwca 1976 roku został mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Karlinie, a 15 czerwca 1978 roku – wikariuszem parafii pw. Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim. 1 stycznia 1980 roku został wikariuszem-zarządcą nowo utworzonej wikarii parafialnej pw. Chrystusa Króla w Suliszewie.

Ks. Bednarski został skierowany do Koszalina w celu budowy nowego kościoła na Osiedlu Północ. Aby umożliwić mu to zadanie, 13 sierpnia 1980 roku bp Jeż mianował go wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie, z której to 4 listopada 1980 roku została wydzielona nowa parafia pw. Ducha Świętego. 6 listopada tego roku został ustanowiony pierwszym proboszczem tej parafii, którym pozostawał ponad 40 lat, aż do śmierci. Był budowniczym ośrodka parafialnego (kościół, plebania, dom parafialny, klasztor sióstr felicjanek, dwa budynki szkół katolickich, sklep parafialny, apteka parafialna i boiska sportowe), założył i pełnił funkcję dyrektora Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Koszalinie (szkoła podstawowa i liceum). Na przestrzeni lat sprawował różne funkcje diecezjalne, m.in. dziekana dziekanów, wicedziekana, dekanalnego ojca duchownego, diecezjalnego duszpasterza młodzieży żeńskiej i rzemieślników, członka Komitetu Diecezjalnego VI Światowego Dnia Młodzieży i diecezjalnej komisji II Polskiego Synodu Plenarnego. W 1991 roku współorganizował wizytę św. Jana Pawła II w Koszalinie. Katolicka Agencja Informacyjna przyznała mu na początku XXI wieku tytuł „Proboszcza III Tysiąclecia” oraz „Proboszcza Roku 2000”. Od 1 marca 2009 roku do 25 sierpnia 2011 roku ks. Bednarski był także administratorem nowo utworzonej parafii pw. bł. Matki Teresy z Kalkuty w Koszalinie.