Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

„Wywyższenie na krzyżu” tematem kolejnego Kręgu Biblijnego

Trzecie spotkanie Kregu Biblijnego w formie online, które odbyło się w dniu wczorajszym,   zostało poświęcone fragmentowi Ewangeli w/g św. Jana, który przypada na tzw. niedzielę   „LAETARE”. Tej niedzieli kapłan przywdziewa różowy ornat, który ma wskazywać na radość. Choć nadal jesteśmy w okresie Wielkiego Postu, to jednak czwarta jego niedziela skłania nas do przeżywania pociechy, której źródłem jest Jezus.  Liturgia słowa ukazuje Go jako jedynego Zbawiciela. Chrystus jest Światłem, które oświeca ludzkie drogi, ale przede wszystkich wyprowadza człowieka z ciemności grzechu. Zwyczajowo spotkanie Kręgu Biblijnego poprowadził o. Michał Wielgus.