Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Laureaci Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Szczecin

W. Lizak- laureat XXXV Nagrody KSCCH im. Ks. dra B. Domańskiego

Drodzy Państwo, prezentujemy Państwu tegorocznych (XXXV edycja) laureatów Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

 

  1. Wojciech Lizak

Prawnik, historyk, historyk sztuki. Jest absolwentem Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1974 roku mieszka w Szczecinie. W latach 1981-89 był działaczem opozycji antykomunistycznej. Represjonowany i pozbawiony wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego. W podziemiu opublikował m.in. „Węgry 1956” i „Polacy w ZSRR w latach 1918-1939”. Był współpracownikiem prasy konspiracyjnej („Obraz”) i opozycyjnej („Res Publica” i „Tygodnik Powszechny”).
Doktorat obronił w roku 1986.
Wojciech Lizak jest laureatem opozycyjnej Nagrody im. A. Bocheńskiego za publikacje na temat polskiego stalinizmu i redakcji „Res Publiki” za opracowanie dotyczące represji na Polakach w ZSRR.
Jest współtwórcą wolnych mediów w Szczecinie: Katolickiego Radia AS i Prywatnej Telewizji Morze (1991-93) jak również radnym pierwszej kadencji Rady Miasta.
Konsekwentnie walczył z komunistycznymi przekłamaniami przywracając należną rangę w historii Szczecina i Pomorza Zachodniego kierunkowi polskiej Myśli Zachodniej, której przedstawicielem był również ks. Bolesław Domański.

 

Gala odbędzie się 3 lipca o godz. 12:00 w Sali Koncertowej S-1 Polskiego Radia Szczecin, a transmisja z tej uroczystości będzie nadawana przez Dobre Media Nowej Ewangelizacji pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JkxYGvWDa9Q . Zapraszamy serdecznie.