Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Bez kategorii Szczecinek

Szczecinek ma rondo i tablicę pamiątkową ks. Jana Lisa

Szczecinek jest miastem wielu rond. Od 17 czerwca 2018 roku patronem jednego z nich mieszczącego się na skrzyżowaniu ulic: Cieślaka, Słupskiej, Narutowicza i Lipowej jest ks.   Jan Lis (1922-1979).

Ks. Jan Lis, dziekan, prałat, był proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Szczecinku w latach 1973-1979. Zginął tragicznie 12 listopada 1979 roku na placu budowy nowej plebanii przy kościele Mariackim. Przez wielu mieszkańców miasta został zapamiętany jako kapłan, który był otwarty na ludzi i ich sprawy. O tym że ks. Jan Lis pozostaje w sercach mieszkańców Szczecinka świadczy jego grób, na którym bez mała  każdego dnia  płoną znicze, choć od jego śmierci w tym roku mija 39 lat.

W wydarzeniu odsłonięcia tablicy pamiątkowej wzięli udział krewni śp. ks. Jana Lisa, inicjatorzy akcji związanej z nadaniem jego imienia jednemu ze szczecineckich rond, reprezentacja władz miasta,  delegacja z biura poselskiego Małgorzaty Golińskiej, radni, duchowni, a także popierający tę inicjatywę mieszkańcy Szczecinka i powiatu szczecineckiego. Duża grupa osób przybyła z niedalekiego Okonka, w którym przed szczecinecką posługą ks. Jan Lis sprawował powinność proboszcza. Warto wspomnieć przy tej okazji, że kilka lat temu w Okonku odbyła się wystawa jemu poświęcona.

Aby  niedzielna uroczystość mogła dojść do skutku,  potrzeba było, aby w to dzieło zaangażowało się wiele osób z różnych środowisk. Z formalnym wnioskiem o nadanie imienia ks. Jana Lisa rondu wystąpił jako pierwszy Jan Kondek mieszkaniec Szczecinka, obecnie przebywający w Paryżu, ale w latach posługi ks. J. Lisa, był ministrantem w parafii pw. Narodzenia NMP w Szczecinku. Inicjatywa pana Kondka wymagała uwiarygodnienia woli mieszkańców, stąd też zaczęły napływać kolejne wnioski, które złożyli Jerzy Dudź, radny Rady Powiatu Szczecineckiego,  Krystyna Czajka – Opanowicz, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinku oraz wpłynął do Rady Miasta wyjątkowy wniosek  Krzysztofa Berezowskiego i Konrada Berezowskiego,  poprzedzony ogromnym wysiłkiem zebrania ponad 700 podpisów mieszkańców.  Młodzi panowie swoim pomysłem i zapałem pobudzili mieszkańców Szczecinka do spisywania wspomnień, zbierania pamiątek związanych ze śp. ks. Janem Lisem. Wiele tych wspomnień pewnie zostanie ujętych w biograficznej książce poświęconej zmarłemu prałatowi, nad którą pracuje ks. Andrzej Targosz. Pan Krzysztof Berezowski, lekarz, społecznik, nie kryje, że dzięki swej babci, która często prowadziła swoje wnuki na grób śp. ks. Lisa, nie tylko usłyszał wiele ciekawych wspomnień o tym charyzmatycznym kapłanie, ale także zapragnął upamiętnić go w sposób szczególny. Jego zdaniem dobrym pomysłem jest nazwanie im. ks. Jana Lisa ronda, ale przy okazji tej inicjatywy zrodził się pomysł tablicy pamiątkowej z krótkim biogramem ks. prałata. Tablica patrona została umiejscowiona opodal ronda przy starej bramie cmentarza, na którym spoczywa kapłan.

Uroczystości związane z nadaniem imienia rondu odbyły się w niedzielę 17 czerwca 2018 r., a nad nimi czuwał specjalnie powołany w tym celu Komitet Organizacyjny składający się z wnioskodawców. Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św.   w kościele Mariackim, której  przewodniczył i homilię wygłosił ks. Andrzej Targosz, niegdyś proboszcz w parafii pw. św. Rozalii z Palermo w Szczecinku, a który to u początków swej drogi kapłańskiej spotkał się ze zmarłym prałatem.

W czasie Mszy św. były obecne poczty sztandarowe: Armii Krajowej, Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”  Okręgu Koszalin, I L.O. im. Ks. Elżbiety w Szczecinku oraz harcerzy.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy rondzie, które otrzymało nowe imię ks. Jana Lisa. Dzięki rodzinie patrona ronda zebrani mogli usłyszeć fragment  archiwalnego nagrania zarejestrowanego podczas jubileuszu 25-lecia święceń prezbiteratu   ks. J. Lisa, w którym dziękując za lata kapłańskiej posługi, nie wolnej od więzienia i prześladowań ze strony władz PRL, wspominał ze wzruszeniem dzień przyjęcia sakramentu kapłaństwa w katedrze gorzowskiej oraz swoją modlitwę i  pragnienie, by bez reszty poświęcić się  służbie Bogu, Kościołowi, drugiemu człowiekowi wszędzie tam, gdzie pośle go Chrystus Pan.  Drugą niespodzianką przygotowaną przez rodzinę, a dokładnie pana Edmunda Złotka, było wysłuchanie życiorysu ks. prałata w formie wierszowanej.

Ks. Jacek Lewiński, obecny proboszcz parafii NNMP w Szczecinku, podczas uroczystości powiedział m.in., że: „Nas ludzi wiary i Kościoła cieszy to, że rondo będzie nosiło imię kapłana, księdza, który tu pracował, angażował się w sprawy Kościoła, społeczności. To nam też pokazuje, jak życie Kościoła się przeplata z życiem społecznym. Bo to jest jedno życie. I że się wpisuje jedno w drugie. I że jednego od drugiego nie da się odłączyć. Bo to przecież nie plac kościelny będzie nosił to imię, tylko rondo w mieście. To pokazuje, że życie miasta, Kościoła są z sobą nierozerwalnie splecione. A my czasami, nadając imię rondu, tak jak dzisiaj, tylko o tym przypominamy. Jest to dla nas powód do radości. Dla mnie oczywiście też, bo ks. Jan Lis to mój wielki niedościgniony poprzednik”.

Po krótkich przemówieniach i wspomnieniach o ks. Janie Lisie oficjalnie przecięto wstęgę odsłaniającą tablicę jemu poświęconą. Do odsłonięcia tablicy zostali zaproszeni delegaci różnych środowisk: z ramienia władz samorządowych Daniel Rak, Zastępca Burmistrza Miasta Szczecinek; z kręgu duchowieństwa ks. Tadeusz Cichoń, który  przebywa w Austrii, ale od lat jest związany ze Szczecinkiem; ze strony rodziny pan Leszek Duszeńko oraz pan Jan Kondek, reprezentant mieszkańców Szczecinka.

Oto tekst, jaki  widnieje na tablicy pamiątkowej:

„KS. PRAŁAT JAN LIS (1922-1979) ŻOŁNIERZ AK, KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI, PROBOSZCZ PARAFII PW. NARODZENIA NMP W SZCZECINKU (1973-79). WZÓR KAPŁANA, PRZEWODNIKA DUCHOWEGO, SPOŁECZNIKA, ORGANIZATORA  I PRZYJACIELA. POTRAFIŁ JEDNOCZYĆ LUDZI W TRUDNYCH CZASACH KOMUNISTYCZNYCH. ZMARŁ ŚMIERCIĄ TRAGICZNĄ PODCZAS BUDOWY DOMU PARAFIALNEGO. JEGO POGRZEB ZGROMADZIŁ TŁUMY WDZIĘCZNYCH WIERNYCH.”

Uroczystości zakończyły się modlitwą przy grobie śp. ks. Jana Lisa, gdzie złożono znicze i kwiaty. Krystyna Czajka – Opanowicz, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Szczecinku podziękowała wszystkim osobom i instytucjom za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu tej uroczystości.

Tekst:     Andrzej Sochaj

Zdjęcia: Andrzej Perz, Agnieszka Sroka

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *