Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Rozmowa z Wojciechem Lizakiem

Na e-civitas pojawiła się rozmowa z Wojciechem Lizakiem, szczecińskim antykwariuszem, historykiem , laureatem Nagrody im. ks. B. Domańskiego. Mateusz Gawroński, który tę barwną  rozmowę przeprowadził pyta p. Wojciecha o jego drogę, miłość do Szczecina, wielkie pasje historyczne i sens pracy antykwariusza, który zgromadził niezwykłe eksponaty mogące być cennymi dla najlepszych muzeów.