Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Gryfice

Rondo im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Gryficach

Dnia 4 września 2022 r. w kościele pw. NSPJ w Gryficach o godz. 11.30 odbyła
się Msza Święta dziękczynna w Pierwszą Rocznicę Beatyfikacji Sługi Bożego
Kard. Stefana Wyszyńskiego. Eucharystię sprawowali w koncelebrze
ks. Proboszcz Andrzej Steckiewicz i ks. Ryszard Oblizajek. Ks. Proboszcz w
swojej homilii podkreślił ogromne znaczenie jakie w dziejach naszego Narodu
odegrał bł. Kard. Stefan Wyszyński .Na zakończenie Mszy Świętej wystąpił
przewodniczący Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” Zarządu
Oddziału Szczecińsko – Koszalińskiego p. Ryszard Pilich, który zwrócił uwagę
na to, jak ważna była to beatyfikacja dla Polski, a szczególnie dla naszego
Stowarzyszenia, którego jest patronem Prymas Tysiąclecia.
Następnie podziękował członkom KS „ Civitas Christiana” Oddział w
Gryficach za bardzo cenną inicjatywę nadanie ronda imieniem Kard. Stefana
Wyszyńskiego. Podziękował Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfice Andrzejowi
Szczygłowi oraz Radzie Miasta za poparcie wniosku o nadanie imienia Kard.
Stefana Wyszyńskiego dla ronda przy ul. Józefa Piłsudskiego, w kierunku na
Trzebiatów.

Przewodnicząca Danuta Radecka podziękowała Panu Burmistrzowi za wsparcie
naszej uroczystości w postaci zasponsorowania dekoracji kościoła oraz
poczęstunku dla członków Stowarzyszenia i gości, którzy przybyli na tą
uroczystość.