Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Relacja z 37. Gali Nagrody im. ks. Bolesława Domańskiego

29 kwietnia w Szczecinie, już po raz 37. obyła się Gala Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Patron nagrody – ksiądz Bolesław Domański (1872-1939), jako Prezes Związku Polaków w Niemczech, był jednym z głównych organizatorów pierwszego Kongresu Polaków w Berlinie, który odbył się 6 marca 1938 roku. Ogłoszono wówczas Pięć Prawd Polaków: Jesteśmy Polakami, Polak Polakowi Bratem!, Wiara Ojców naszych jest wiarą naszych dzieci, Co dzień Polak Narodowi służy, Polska Matką naszą – nie wolno mówić o Matce źle! Celem Nagrody im. ks. Domańskiego jest uhonorowanie działalności społecznej wprowadzającej te prawdy w życie.

Uroczystość rozpoczęła się od Mszy świętej, sprawowanej pod przewodnictwem metropolity szczecińsko-kamieńskiego ks. abp. Andrzeja Dzięgi. Następnie w auli Arcybiskupiego Wyższego Seminarium  Duchownego w Szczecinie odbyła się ceremonia wręczenia nagród. W tym roku  Kapituła wyróżniła i przyznała statuetkę z wizerunkiem niezłomnego Proboszcza z Zakrzewa Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, ks. Waldemarowi Szczurowskiemu z Polic oraz Grzegorzowi Kozakowi – prezesowi szczecińskiego okręgu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Nagrody wręczył laureatom abp Dzięga.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej otrzymało nagrodę za praktyczną i stałą realizację przykazania miłości bliźniego, a szczególnie za pomoc udzieloną tysiącom uchodźców wojennych z Ukrainy. Laudację na cześć laureata wygłosił ks. Tomasz Kancelarczyk, asystent kościelny Oddziału „Civitas Christiana” w Szczecinie, który wyraźnie podkreślał, jaką rolę spełnia Caritas na terenie całej Polski. Ks. Kancelarczyk nazwał sztab ludzi tworzących i pracujących w oddziałach Caritas cichymi aniołami, każdego dnia nieustannie niosącymi wielką pomoc w świat, poprzez przekazywania daru miłosierdzia na różnych szczeblach. Caritas na terenie Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej działa od 1990 roku, docierając do ludzi biednych i potrzebujących. Od 2018 roku organizacja pomaga także uchodźcom. Caritas działa w prawdzie „Polak Polakowi bratem”, którą można uwspółcześnić według nauczania papieża Franciszka „Człowiek, człowiekowi bratem”. Nagrodę odebrał Zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej ks. Mariusz Ogórski.

Drugie równorzędne wyróżnienie trafiło do ks. Waldemara Szczurowskiego za niezłomność w walce z komunistycznym reżimem oraz animację działań religijno-społecznych dla społeczności lokalnej w wolnej Polsce. Na co dzień ks. Waldemar pracuje w parafii pw. Apostołów Piotra i Pawła w Policach Jasienicy. Jednym z wyzwań w jego posłudze parafialnej było wykorzystanie ruin klasztoru augustianów położonych na Wzgórzu Maryjnym. Dzięki jego inicjatywie od ośmiu lat organizowane jest tam Misterium Męki Pańskiej, w którym udział bierze 120 aktorów-amatorów, a widownia z roku na rok się powiększa. Laudację na cześć laureata wygłosił dr Wojciech Lizak – laureat z 2021 roku, który wyraźnie podkreślił odwagę ks. Szczurkowskiego i jego wytrwałość w dążeniu do realizacji założonych zadań. Laureat, odbierając Nagrodę, podkreślił że jest ona także symbolem wdzięczności dla wszystkich kapłanów, którzy go formowali, kierowali i pomagali iść odpowiednimi drogami.

Trzecia statuetka trafiła do Grzegorza Kozaka, którego Kapituła uhonorowała za codzienną realizację zasad bliskich patronowi nagrody i poszanowanie praworządności. Grzegorz Kozak działa społecznie w szczecińskim okręgu Narodowych Sił Zbrojnych. Laudację na jego cześć wygłosił prezes PGE Dolna Odra – Sylwester Chruszcz. Opowiadał, że kilkanaście lat temu pojawił się pomysł, by otoczyć opieką kombatantów z NSZ, mieszkających w regionie, ale został zapomniany, aż do momentu, gdy sprawą zajął się Grzegorz Kozak. Chruszcz podkreślił, że laureat jest gigantem pracy, który swoim zaangażowaniem pokazuje jak można w sposób nowoczesny i twórczy promować patriotyzm i pracować na rzecz narodu. Grzegorz Kozak zaznaczył, że bez wsparcia żony i rodziny nie miałby możliwości, by działać społecznie. Dziękował swojemu zespołowi i podkreślał wartość pracy zespołowej. Jako drogowskaz i motto do działania zacytował Romana Dymowskiego: „Jestem Polakiem i mam obowiązki Polskie”.

Ksiądz Domański podkreślał, iż „Lud Polski się nie da!”. Cieszy, że jego duchowy spadek nadal trwa i jest tak wiele znakomitych instytucji i osobistości, działających na rzecz lokalnej Polski i wartych wyróżnienia. Nagroda jest symbolem pracy na rzecz Ojczyzny i bliźniego.  Jej laureaci, podobnie jak jej patron, dbają o „ducha” narodu, kultywują polską tożsamość i dziedzictwo oraz wiarę.

Na zakończenie głos zabrali Adam Gołkontt, przedstawiciel Związku Polaków w Niemczech oraz ks. abp. Andrzej DzięgaGala zakończyła się koncertem „Pieśni kompozytorów Polski” w wykonaniu zespołu La Tua Via.