Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Koszalin

Promocja książki Ireny Śmiałek pt.: „Kardynał Ignacy Jeż – Spotkania rozjaśniające”

Ukazała się najnowsza książka Ireny Śmiałek „Kardynał Ignacy Jeż – spotkania rozjaśniające”, zbiór anegdot  zebranych przez Autorkę, wśród nie tylko mieszkańców Koszalina, związanych z osobą pierwszego koszalińskiego Biskupa. Promocja tej książki odbyła się w  czwartek 07 października o godz. 17.00 w siedzibie koszalińskiego Civitas Christiana.