Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Pomogliśmy uczniom w czasie pandemii

Dla wielu rodzin problemem w czasie pandemii jest stworzenie własnym dzieciom odpowiednich warunków, głównie wyposażenie ich w sprzęt komputerowy, aby w pełni mogły one uczestniczy w tzw. zdalnej szkole.  Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Fundacja „Civitas Christiana” wychodząc na przeciw tym problemom  przekazały najbardziej potrzebującym rodzinom 30 sztuk komputerów wraz z oprogramowaniem umożliwiającym bezpieczną i zdalną naukę pozostając w  domu. Z naszego regionu trzy rodziny otrzymały takie wsparcie. Wszystkim obdarowanym życzymy dobrych wyników w nauce!