Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Pamiętamy nawzajem o sobie także w czasie pandemii

Podczas Mszy św. w środę 24 czerwca modliliśmy się w intencji członków „Civitas Christiana”. W naszej modlitwie pamiętaliśmy o zmarłych naszych przyjaciołach, w intencji których modlimy się też każdego dnia podczas modlitwy Anioł Pański. Mszę św. odprawił nasz opiekun o. Michał Wielgus. Po Mszy św. na terenie klasztornego ogrodu, z zachowaniem bezpieczeństwa związanego pandemią, spotkaliśmy się na krótkiej rozmowie, podczas której zostały rozdane dwa kwartalniki wydawane przez nasze Stowarzyszenie, a także przekazane informacje dotyczące zmiany siedziby naszego Oddziału. Od 23 czerwca nasz lokal mieści się przy ul. Armii Krajowej 29 w siedzibie szczecineckich organizacji pozarządowych.