Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Odeszła śp. Maria Pietras

W dniu wczorajszym odeszła do Domu Pana śp. Maria Pietras, prezes Akcji Katolickiej parafii NNMP w Szczecinku, ale także wieloletni sympatyk a następnie członek szczecineckiego Oddziału „Civitas Christiana”. Jej śmierć pogrążyła w smutku nie tylko Rodzinę, ale również nas, którzy przez lata czerpaliśmy od Niej tak wiele. Maria była zawsze pogodna, a przede wszystkim niezmiernie ufająca Bogu. Jej wiara napełniała nas nadzieją, Jej słowa koiły smutki i niepokoje, dodawały odwagi, a Jej uśmiech wprowadzał pokój. Maria wszystkie swe siły oddawała Rodzinie, tej pierwszej, i tej drugiej zwanej Kościołem angażując się w wiele dzieł Bożych. Jako Prezes Akcji Katolickiej z wielkim oddaniem angażowała się w różne inicjatywy, a wśród nich we wspólnie organizowane z naszym Stowarzyszeniem i innymi współorganizatorami Dni Kultury Chrześcijańskiej. Maria miała szczególny kult do Aniołów, ich opiece powierzała różne dzieła, prosząc o pomoc, o skruszenie i otwarcie ludzkich serc na dany problem. I sama jak ten Dobry Anioł przychodziła zawsze tam, gdzie właśnie potrzebna była modlitwa, dobra rada, wsparcie, słowa otuchy i pokrzepienie wiarą, którą wszędzie się dzieliła. Żegnając Marię dziękuję Bogu, że Bóg postawił Ją na moich i civitasowskich ścieżkach życia. Będzie nam Jej brakować, ale ufamy, że i po tamtej stronie życia, będąc bliżej Boga, jeszcze bardziej będzie zabiegać w naszych sprawach. Ze swej strony zapewniamy o modlitwie w Jej intencji.  Niech Aniołowie wprowadzą Ją do Raju, a Bóg przyjmie do krainy życia wiecznego.