Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Szczecinek

Nowo wytyczona trasa na Szlaku Testamentu Jana Pawła II

Na 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły została przygotowana nowa trasa na Szlaku Testamentu Jana Pawła II, który znajduje się na terenie lasu przylegającego do kościoła pw. św. Franciszka z Asyżu w Szczecinku. Szlak powstał z inicjatywy proboszcza ks. Marka Kowalewskiego i przez wiele lat cieszył spacerowiczów oraz czcicieli Wielkiego Papieża.  Budowa szczecineckiej obwodnicy, rozpoczęta dwa lata temu, przecięła szlak i spowodowała konieczność zmiany ścieżek, a także konieczność przeniesienia kapliczek, które trasę ubogacały. Dziś niektóre z nich mają swoje nowe usytuowanie, inne powstaną w najbliższym czasie, a jeszcze inne zostaną odnowione. Nasz szczecinecki Oddział od kilku lat opiekował się krzyżem umiejscowionym na szlaku. Na ten moment uporządkowaliśmy miejsce przy krzyżu, dziś zostały tam posadzone kwiaty, a w niedługim czasie mamy nadzieję na wymianę krzyża, który po wielu latach uległ naturalnemu procesowi zmurszenia. Wszystkich mieszkańców Szczecinka oraz turystów zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego miejsca. Zapewniamy, że jest to dobry pomysł na czas pandemii, ale także na przeżycie chwili zadumy, a dla wierzących modlitwy. Szlak ma swój początek przy kościele pw. św. Franciszka.