Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Koszalin

Nareszcie, po długiej przerwie… Spotkanie Formacyjne

Szanowni Państwo,

Po BARDZO długiej przerwie wznawiamy spotkania formacyjne związane z tematyką „ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. W związku z tym…

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie, którego temat brzmi:

„Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o nikim.
Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.”

Odbędzie się ono w środę 7.10.2020 roku o godzinie 18:00.

Spotkanie poprowadzą:

– ks. dr Marek Żejmo
– red. Karolina Pawłowska (Gość Niedzielny)
– dr Leszek Laskowski

Bardzo prosimy o stosowanie zaleceń sanitarnych w związku ze stanem epidemicznym.