Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności

Laureaci XXXVI Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Celem Nagrody jest uhonorowanie i przedstawienie przykładów działalności społecznej wprowadzającej w życie Pięć prawd Polaków, ogłoszonych na kongresie berlińskim w 1938 r. Jej laureaci przypominają, że „Co dzień Polak Narodowi służy”. 23.04.2022 roku w Szczecinie zostaną wręczone statuetki z wizerunkiem Księdza Patrona. Otrzymają je:

Marcin Maślanka – za szeroko rozumianą działalność edukacyjno-formacyjną i kształtowanie patriotycznych postaw wśród młodego pokolenia;

Stanisław Pawełek – za wieloletnią pracę organiczną na rzecz kultury chrześcijańskiej;

Jan Tarnowski – za wrażliwość na krzywdę ludzką oraz umiłowanie sprawiedliwości społecznej i poszanowanie praworządności.