Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Ks. dr. Bolesław Domański odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

We wtorek 04.06.2024r. Prezydent RP Andrzej Duda nadał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski ks. dr. Bolesławowi Domańskiemu.
Odznaczenie zostało nadane na wniosek naszego stowarzyszenia Civitas Christiana. W uroczystościach brali członkowie naszego stowarzyszenia na ręce których Prezydent przekazał odznaczanie.
Wybór miejsca w których odbył się te uroczystości nie był przypadkowy. Ponieważ to właśnie w Zakrzewie ks. dr. Bolesław Domański był proboszczem i tam znajduje się jego grób.
Bolesław Domański (1872-1939) – polski duchowny katolicki, doktor filozofii, proboszcz Parafii Świętej Marii Magdaleny w Zakrzewie (Krajna), działacz Związku Polaków w Niemczech.