Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Nagroda im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Komunikat Kapituły Nagrody im. ks. kard. nom. Ignacego Jeża

Kapituła Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża „Radość płynie z Nadziei” w składzie:

– bp Zbigniew Zieliński – Kanclerz Nagrody, Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

– Ryszard Pilich – Sekretarz Kapituły, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

– ks. Łukasz Bikun – Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

– ks. Łukasz Gąsiorowski – Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska,

na posiedzeniu w dniu 06.09.2023r. tegoroczne statuetki Nagrody im. kard. nom. Ignacego Jeża postanowiła przyznać:

biskupowi Seniorowi Edwardowi Dajczakowi

za kontynuację i rozwój dzieła ks. kard. N. Ignacego Jeża;

pani Joannie Janusiak ze Słupska

za wielkie serce, pogodę ducha i zaangażowanie w pracy pedagogicznej, traktowanie jej jako  służbę drugiemu człowiekowi, zaangażowanie w inicjatywy charytatywne oraz kulturowe Słupska i diecezji koszalińsko kołobrzeskiej;

pani Małgorzacie Jeżewskiej Springer z Miastka,

za zaangażowanie społeczne w środowisku lokalnym Miastka, oddanie drugiemu człowiekowi, otwartość, pogodę ducha oraz wytrwałe, codzienne ukazywanie nadziei i miłości w wierze;

Wręczenie Nagród odbędzie się dnia 15 października 2023 r. (niedziela) o godz.16.00 w Filharmonii Koszalińskiej im. Stanisława Moniuszki przy ul. Piastowskiej 2.