Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Aktualności Aktualności Nagrody im. ks. dr. Bolesława Domańskiego

Komunikat kapituły Nagrody ks. dr. Bolesława Domańskiego

K O M U N I K A T

 

Kapituła Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego, w składzie:

Przewodniczący Honorowy Kapituły           – ks. bp dr Paweł Cieślik

Przewodniczący Kapituły                            – Piotr Sutowicz

Członek Kapituły                                         – ks. dr Krzysztof Łuszczek

Członek Kapituły                                         – dr hab. prof. AP Jowita Kęcińska-Kaczmarek

Sekretarz Kapituły                                      – dr Leszek Laskowski

 

na posiedzeniu 16 stycznia 2023 r. przyznała tegoroczne Nagrody:

– Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej – za praktyczną i stałą realizację przykazania miłości bliźniego, a szczególnie za pomoc udzieloną tysiącom uchodźców wojennych z Ukrainy;

– ks. Waldemarowi Szczurowskiemu – za niezłomność w walce z komunistycznym reżimem oraz animację działań religijno-społecznych dla społeczności lokalnej w wolnej Polsce;

– Grzegorzowi Kozakowi – za codzienna realizację zasad bliskich patronowi nagrody i poszanowanie praworządności.

 

Uroczystość wręczenia Nagrody Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” im. ks. dr. Bolesława Domańskiego odbędzie się w Szczecinie, 29 kwietnia 2023 roku podczas Gali na Auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, a poprzedzona będzie Mszą Świętą w Kościele Seminaryjnym w Szczecinie.

 

Przewodniczący Kapituły
Piotr Sutowicz

Sekretarz Kapituły
dr Leszek Laskowski