Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana"

Oddział Okręgowy Szczecińsko-Koszaliński

Białogard

Białogard przeżywał peregrynację relikwii bł. Kard. S. Wyszyńskiego

W niedzielę 13 lutego po trzech dniach zakończyła się peregrynacja relikwii bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Białogardzie. Uroczystości dwóch pierwszych dni miały miejsce w kościele pw. św. Jadwigi, a trzeciego dnia w kościele pw. św. Jerzego. Na zakończenie peregrynacji licznie zebrana wspólnota Oddziału „Civitas Christiana” prowadziła nabożeństwo różańcowe z wykorzystaniem komentarzy Prymasa Tysiąclecia, a modliła się o potrzebne łaski dla kapłanów białogardzkich kościołów, mieszkańców miasta, dla parafian i członków Stowarzyszenia.  Msza św. sprawowana przez ks. Proboszcza Eugeniusza Kaczora, z piękną homilią,  zakończyła się litanią do bł. Kard. Stefana Wyszyńskiego, modlitwą z prośbą o Jego orędownictwo i uroczystym przekazaniem relikwii delegacji ze szczecineckiego Oddziału „Civitas Christiana”, bowiem kolejną stacją peregrynacyjnych uroczystości jest Szczecinek.  Podczas tych  trzech dni białogardzcy  członkowie   przyjęli także relikwie swojego Patrona w sali Oddziału, by tam zgromadzeni na wspólnej modlitwie przeżywać ten  wyjątkowy czas. Przewodnicząca Oddziału p. Anna Świecka z troską zadbała nie tylko o piękny wystrój sali, dopomogła w przygotowaniu kościoła,  ale także czuwała nad całością wydarzenia.