Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego dla ks. kan. Andrzeja Targosza ze Szczecinka

Ksiądz Andrzej Targosz, kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Pilskiej, proboszcz parafii pw. św. Rozalii z Palermo w Szczecinku, dr nauk historycznych, związany jest z ziemią szczecinecką od ponad 40 lat. Przez pierwszą dekadę pełnił funkcję proboszcza w parafii wiejskiej położonej niedaleko Szczecinka, a 28 lat temu został ustanowiony proboszczem parafii pw. św. Rozalii. Piastując funkcję proboszcza wykracza poza tradycyjne ramy duszpasterzowania.

Tworząc nową parafię rozpoczął nie tylko budowę kościoła jako domu Bożego, ale przede wszystkim tworzenie Kościoła jako wspólnoty wierzących.  Dzięki jego staraniom w 1983 r. rozpoczęła się budowa kaplicy pw. św. Rozalii i budowa pierwszego domu parafialnego. Dzisiaj te dwa obiekty służą wierzącym Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, jako bursa dla chłopców pw. św. Stanisława Kostki (aktualnie korzysta z niej 20  uczniów szkoły średniej z ubogich rodzin) i magazyn diecezjalnego Caritasu. W piątym roku pełnienia posługi proboszcza rozpoczął budowę kościoła, a już w 2000 roku kościół został poświęcony.

Od samego początku tworzenia nowej parafii Ksiądz Proboszcz interesował się jej patronką,  św. Rozalią z Palermo. Przez całe lata z zacięciem kronikarsko-historycznym zbierał materiały za granicą i w Polsce na temat Pustelnicy, jej życiorysu i kultu, dzięki czemu niezaprzeczalnie przyczynił się do odrodzenia i rozszerzenia czci oddawanej jej przez wierzących w Polsce.
Na 15-lecie parafii sprowadził do kościoła relikwie Świętej z Monte Pellegrino. Do niej parafianie zwracają się z prośbami w Nowennie odprawianej raz
w tygodniu. Za sprawą Księdza Proboszcza do świętej Rozalii została napisana litania, powstają pieśni i modlitwy.

Z inicjatywy Księdza Andrzeja Targosza parafianie i wspólnoty związanie z Kościołem (w tym szczecinecki Oddział Civitas Christian, Holendrzy z miasta Bergen op Zomm) uczcili Wielki Jubileusz 2000-lecia Chrześcijaństwa, wybudowaniem wokół kościoła Szczecineckiej Kalwarii. Jest to jedyna tego typu budowla sakralna na Pomorzu Zachodnim, a trzecia Kalwaria
tzw. Kamienna w Polsce. Razem z rozwijającym się kultem do św. Rozalii staje się ona miejscem pielgrzymek i atrakcją turystyczną regionu.

Ksiądz Kanonik jest pomysłodawcą i redaktorem naczelnym najstarszego w Polsce, wydawanego w sposób ciagły,biuletynu parafialnego „Posłaniec”, który wychodzi od 1992 r. i stanowi niezaprzeczalne źródło wiedzy o wartości  religijnej, kulturowej i historycznej. Z jego inspiracji zostały też wydane różne publikacje, informatory i widokówki, których celem było rozsławienie kultu św. Rozalii oraz ukazanie walorów religijnych i turystycznych ziemi szczecineckiej.

Za pracę na rzecz lokalnego środowiska Ksiądz Andrzej Targosz został dwukrotnie odznaczony przez władze miasta: w 2002 roku uhonorowany tytułem „Zasłużony dla miasta Szczecinka”, a w roku 2010 został obdarowany medalem wydanym z okazji 700-lecia miasta.

O wyjątkowym bogactwie pracy duszpasterskiej i działalności na rzecz regionu prowadzonej przez Księdza Kanonika świadczy fakt, iż na temat parafii, jej historii, kultu św. Rozalii, Kalwarii i dwumiesięcznika „Posłaniec” zostało napisanych 11 prac magisterskich i 4 doktorskie.

Ksiądz Andrzej Targosz w swojej posłudze duszpasterskiej jako kapłan, proboszcz, dziekan był zawsze wierny wybranemu przez siebie mottu prymicyjnemu: „Panie, daj siłę iść za Tobą aż do śmierci” (św. Teresa od Dzieciątka Jezus). Krocząc drogą kapłańskiego życia wytęża wszystkie siły, by przez swoją  pracę i działalność świadczyć o Bogu i przymnażać chwały Kościołowi.

 
Strona główna Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego Nagroda im. ks. dr. Bolesława Domańskiego dla ks. kan. Andrzeja Targosza ze Szczecinka